PZ Sint-Camillus Sint-Denijs-Westrem - Crisisunit KA3

Bijzonderheden

De voorziening verbindt er zich toe, binnen de 24 uur of ten laatste de eerstvolgende werkdag, opvang te verlenen aan een specifieke groep verslaafden aan illegale middelen, m.n. jongeren tussen 15 en 25 jaar, die in een acute crisissituatie verkeren of verwezen worden door de partners van het zorgtraject spoed- en crisisopvang.

Contact

Adres Beukenlaan 20
Gemeente 9051 Sint-Denijs-Westrem
Telefoon 09 / 222.58.94
E-mail mail@sint-camillus.be
Website PZ Sint-Camillus