B-wonen

Doel van het aanbod

Het aanbieden van een leefsituatie en ondersteuning met het oog op resocialisatie. 

De doelgroeppatiënt kan hiervoor in een initiatief van B-wonen verblijven (B staatvoor Beschut, Beschermd of Begeleid wonen – het initiatief hoeft geen erkend B-wonen te zijn, vb. sociowoningen). De drie modaliteiten van B-wonen zijn : wonen in groep, zowel woongelegenheid voor een gemengde populatie als woongelegenheid voor uitsluitend voor dubbele diagnosepatiënten en individuele woongelegenheid. Het aanbod van de begeleiding in de module B-wonen bestaat o.a. uit: adl,reïntegratie in de maatschappij en/of in het arbeidscircuit, dagbesteding en administratieve begeleiding.